Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die gesloten wordt tussen Skull Shop en consumenten.

Door uw bestelling geeft u als consument te kennen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Skull Shop

Lange Groenendaal 89

2801LS Gouda
KvK-nummer 29036285
BTW-nummer  NL001239993B83

 

Conformiteit en aanbod             

Skull Shop heeft gepoogd fotografisch beeldmateriaal en de aangeboden goederen duidelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en zo volledig mogelijke informatie te geven voor zover redelijkheid dat vereist zodat het voor u als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst , de verzendkosten en overige condities. Skull Shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 

Veiligheid en privacy

Skull Shop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Skull Shop bewaart geen creditcard of betalingsgegevens. SSL (Secure Socket Layer) is het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet en wordt gebruikt voor het coderen van data die uitgewisseld worden tussen een consument en een server. SSL is een bepaalde manier van coderen van gegevens waardoor het voor derden niet mogelijk is berichten te lezen. Alle browsers ondersteunen SSL en geven dan ook aan wanneer deze beveiliging van kracht is.

Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.

 

Overeenkomst

Skull Shop zal bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken: Overeenkomst

  1.      de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  2.      het adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
  3.      de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Skull Shop en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Prijs

De tussen Skull Shop en u als consument overeengekomen prijs is inclusief btw en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst.

 

Bestelling

Leveranties van producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Skull Shop en u als consument anders is overeengekomen.

Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Skull Shop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan, over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. U heeft altijd het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Skull Shop zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of zal de overeenkomst worden ontbonden op uw initiatief of van Skull Shop. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Skull Shop.

 

Betaling

Betaalwijzen:

iDEAL

MisterCash

PayPal

Bank overschrijving: IBAN NL62RABO0322474663 op naam van Ad Mineraal te Gouda.

Betalen bij afhalen bestelling in de winkel Gouda.  

 

Verzending en kosten

Nederland:

Bij standaardverzending binnen Nederland worden € 2,50 (in enveloppe) of € 6,95 (in pakket) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Porto vrij bij een besteding boven de € 100,- . 

 

België:

Bij standaardverzending België wordt € 3,50 (priority in enveloppe) of vanaf € 9,95 (Internationaal pakket plus) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht.  Porto vrij bij een besteding boven de € 100,- .

Algemeen:

Er kan een toeslag gelden voor bepaalde artikelen in verband met uitzonderlijk gewicht/formaat.

Verzending van uw bestelling vindt plaats (gemiddeld binnen 1-2 werkdagen) na ontvangst van uw betaling.

De meeste artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Voor sommige artikelen geldt een langere levertijd en kan het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Een aantal artikelen wordt pas vervaardigd nadat een bestelling is geplaatst. In dat geval staat dit duidelijk bij het artikel vermeld. U krijgt daarvan ook, in de regel binnen 1-2 werkdagen, maar altijd binnen 14 dagen, bericht en houdt Skull Shop uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, berichten wij u en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Wanneer u bij aflevering van de bestelling niet thuis bent dan ontvangt u van PostNL een afhaalbericht voor het zelf afhalen van de bestelling. Wordt een zending niet tijdig opgehaald (binnen 3 weken) dan wordt deze aan Skull Shop teruggezonden. De kosten van deze retourzending worden bij u in rekening gebracht.

 

Klachten en vragen

Mocht u niet tevreden zijn over een levering of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen:

  •          Telefonisch: 0182511243
  •          Schriftelijk per e-mail: info@skull-shop.net

Retourbeleid en herroepingsrecht

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen hebt u een herroepingsrecht, waarbij u      de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij je vóór het verstrijken ervan je herroepingsrecht uitoefent. Hiervoor moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Vervolgens moeten de desbetreffende artikelen in goede staat (onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking) binnen 14 dagen worden teruggezonden. Na ontvangst wordt het aankoop bedrag van de geretourneerde goederen binnen 14 dagen terug betaald.

Voor een indicatie van de kosten van het terugsturen van een artikel kunt u kijken op www.postnl.nl.

 

Retourneren in de winkel

Is altijd gratis.